CEJSH Find source information

Title: Polityka Spoleczna (Social Policy)

Series title:

Publisher: Institute of Labor and Social Studies, Warsaw

Address: Redakcja 'POLITYKA SPOLECZNA', Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. J. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, Poland

ISSN: 0137-4729

Frequency: MONTHLY

Issues of years: 2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,