CEJSH Find source information

Title: Polski Przeglad Dyplomatyczny (Polish Diplomatic Review)

Series title:

Publisher: Polish Institute of International Affairs, Warszawa, http://www.pism.pl

Address: Redakcja 'POLSKI PRZEGLAD DYPLOMATYCZNY', Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa, Poland, e-mail: sekretarz-ppd@pism.pl

ISSN: 1642-4069

Frequency: BIMONTHLY

Issues of years: 2008 ,2009 ,2010 ,