CEJSH Find source information

Title: Poznanskie Spotkania Jezykoznawcze (Poznan Linguistic Forum)

Series title:

Publisher: Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk

Address: 'Poznanskie Studia Polonistyczne', Collegium Maius. ul. Fredry 10, 61-701 Poznan, Poland

ISSN: 2082-9825

Frequency: BIANNUAL

Issues of years: 2011 ,