CEJSH Find source information

Title: Przeglad Biblioteczny (Library Review)

Series title:

Publisher: Polish Librarians Association, Warsaw, http://www.ebib.info/content/view/522/173/

Address: Redakcja 'PRZEGLAD BIBLIOTECZNY', ul. Konopczynskiego 5/7, 00-335 Warszawa, Poland, przeglad.biblioteczny.iinsb@uw.edu.pl

ISSN: 0033-202X

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2008 ,2009 ,2010 ,