CEJSH Find source information

Title: Przeglad Kulturoznawczy (Cultural Studies Review)

Series title:

Publisher: Committee on Cultural Studies, Polish Academy of Sciences

Address: Redakcja 'PRZEGLAD KULTUROZNAWCZY'. Uniwersytet Jagiellonski, Instytut Sztuk Audiowizualnych, ul. Pilsudskiego 13, pok. 11, 31-110 Kraków, Poland

ISSN: 1895-975X

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2006 ,2007 ,2008 ,