CEJSH Find source information

Title: Przeglad Prawa Publicznego (Public Law Review)

Series title:

Publisher: LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warsaw, Poland

Address: Ochota Office Park 1, Jerozolimskie Avenue 181, Warsaw, Poland; www.wsiz.rzeszow.pl/ppp; andrzej.adamczyk@ujk.kielce.pl

ISSN: 1896-8996

Frequency: MONTHLY

Issues of years: 2012 ,