CEJSH Find source information

Title: Przeglad Statystyczny (Statistical Review)

Series title:

Publisher: Statistic and Econometrics Committee, Polish Academy of Sciences

Address: Szkola Glowna Handlowa, Zaklad Zarzadzania Ryzykiem, Al. Niepodleglosci 164, gmach F, pok. 810, 02-554 Warszawa, Poland

ISSN: 0033-2372

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2005 ,2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,