CEJSH Find source information

Title: Przekladaniec. Polrocznik Katedry UNESCO do Badan nad Przekladem i Komunikacja Miedzykulturowa UJ

Series title:

Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego (Jagiellonian University Press)

Address: 'Przekladaniec', ul. Czapskich 4 (II pietro), 31-110 Kraków, Poland; przekladaniec@uj.edu.pl

ISSN: 1425-6851

Frequency: SEMIANNUAL

Issues of years: 2010 ,