CEJSH Find source information

Title: Psychologia Rozwojowa (Developmental Psychology)

Series title:

Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego (Jagiellonian University Press)

Address: Redakcja 'Psychologii Rozwojowej', Al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków, Poland; sekcja@apple.phils.uj.edu.pl

ISSN: 1895-6297

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2011 ,