CEJSH Find source information

Title: Rocznik Bezpieczenstwa Morskiego (Maritime Security Yearbook)

Series title:

Publisher: Akademia Marynarki Wojennej (Polish Naval Academy), Gdynia, Poland

Address: 'Rocznik Bezpieczenstwa Morskiego', Wydzial Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej, ul. inz. J. Smidowicza 69, 81-103 Gdynia, Poland; www.amw.gdynia.pl; dziekanat.wdiom@amw.gdynia.pl

ISSN: 1898-3189

Frequency: ANNUAL

Issues of years: 2011 ,