CEJSH Find source information

Title: Rocznik Historii Prasy Polskiej (Annual of Polish Press History)

Series title:

Publisher: The Krakow Branch of the Polish Academy of Sciences

Address: Oddzial Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Sw. Jana 28, 31-018 Krakow, Poland

ISSN: 1509-1074

Frequency: SEMIANNUAL

Issues of years: 2004 ,2005 ,2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,