CEJSH Find source information

Title: Rocznik Lubuski (Lubuski Yearbook)

Series title:

Publisher: Lubuskie Scientific Society, Zielona Góra, Poland, http://www.uz.zgora.pl/ltn

Address: Redakcja 'ROCZNIK LUBUSKI', Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, Bud. Dyd. pok. 427, ul. Prof. Zygmunta Szafrana 2, 65-246 Zielona Góra, Poland, ltn@uz.zgora.pl

ISSN: 0485-3083

Frequency: ANNUAL

Issues of years: 2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,