CEJSH Find source information

Title: Roczniki Biblioteczne (Library Annals)

Series title:

Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego; http://wuwr.com.pl

Address: Redakcja 'ROCZNIKI BIBLIOTECZNE', Uniwersytet Wroclawski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wroclaw, Poland; roczniki@ibi.uni.wroc.pl

ISSN: 0080-3626

Frequency: ANNUAL

Issues of years: 2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,