CEJSH Find source information

Title: Roczniki Historyczne (Historical Annals)

Series title:

Publisher: The Poznan Society for Advancement of Arts and Sciences, ul. Mielzynskiego 27/29, 61-725 Poznan and Institute of History, Polish Academy of Sciences, ul. Rynek Starego Miasta 29/3, 00-272 Warszawa, Poland

Address: ROCZNIKI HISTORYCZNE Redakcja, ul. Zwierzyniecka 20, 60-814 Poznan, Poland

ISSN: 0324-8585

Frequency: ANNUAL

Issues of years: 2005 ,2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2011 ,