CEJSH Find source information

Title: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (Annals of the Collegium of Economic Analysis)

Series title:

Publisher: Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis

Address: Redakcja KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, Szkola Glˇwna Handlowa w Warszawie, al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa, Poland

ISSN: 1232-4671

Frequency: ANNUAL

Issues of years: 2005 ,2007 ,2008 ,2009 ,