CEJSH Find source information

Title: Slaski Kwartalnik Historyczny 'Sobotka' (Silesian Historical Quarterly 'Sobotka')

Series title:

Publisher: Wroclawskie Towarzystwo Milosnikow Historii - Oddzial Polskiego Towarzystwa Historycznego

Address: ul. Szewska 49, 50-139 Wroclaw, Poland

ISSN: 0037-7511

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2010 ,2011 ,