CEJSH Find source information

Title: Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica

Series title:

Publisher: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences and Slavistic Foundation

Address: Redakcja 'SLAVIA MERIDIONALIS', Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Osrodek Wydawniczy, ul. Nowy Swiat 72, pok. 311a, 00-330 Warszawa, Poland

ISSN: 1233-6178

Frequency: ANNUAL

Issues of years: 2005 ,2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,2011 ,