CEJSH Find source information

Title: Slavia Orientalis

Series title:

Publisher: The Committee on Slavic Studies, Polish Academy of Sciences

Address: Redakcja 'SLAVIA ORIENTALIS', Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, Poland; slavia@ukw.edu.pl

ISSN: 0037-6744

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2005 ,2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,