CEJSH Find source information

Title: Studia Edukacyjne (Educational Studies)

Series title:

Publisher: Adam Mickiewicz University Press, ul. F. Nowowiejskiego 55, 61-734 Poznan, Poland

Address: Redakcja STUDIA EDUKACYJNE, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznan, Poland

ISSN: 1233-6688

Frequency: ANNUAL

Issues of years: 2004 ,