CEJSH Find source information

Title: Studia Historyczne (Historical Studies)

Series title:

Publisher: The Kraków Branch of the Polish Academy of Sciences

Address: Oddzial Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Sw. Jana 28, 31-018 Kraków, Poland

ISSN: 0025-1429

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2004 ,2005 ,2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,