CEJSH Find source information

Title: Studia Humanistyczne AGH (Studies in the Humanities AGH)

Series title:

Publisher: Wydawnictwo AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland

Address: Redakcja 'Studiów Humanistycznych AGH', Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydzial Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, Poland; website: www.studiahumanistyczne.agh.edu.pl

ISSN: 1732-2189

Frequency: biannual

Issues of years: 2010 ,2011 ,