CEJSH Find source information

Title: Studia Migracyjne - Przeglad Polonijny (Migration Studies -Review of Polish Diaspora); until 2009: Przeglad Polonijny (Review of Polish Diaspora)

Series title:

Publisher: Committee for Migration Studies and Polish Diaspora, Polish Academy of Sciences

Address: Redakcja 'PRZEGLAD POLONIJNY'. Uniwersytet Jagiellonski, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, ul. Rynek Glówny 34, 31-010 Kraków, Poland; http://www.iaisp.uj.edu.pl; praszdo@uj.edu.pl

ISSN: 0137-303X

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2009 ,2010 ,