CEJSH Find source information

Title: Studia Romologica

Series title:

Publisher: Muzeum Etnograficzne - Oddzial Muzeum Okregowego w Tarnowie, Tarnow, Poland; www.muzeum.tarnow.pl

Address: 'Studia Romologica', Muzeum Okregowe w Tarnowie, ul. Krakowska 10, 33-100 Tarnow, Poland; www.studiaromologica.pl; studiaromologica@muzeum.tarnow.pl

ISSN: ANNUAL

Frequency:

Issues of years: 2008 ,2009 ,2010 ,2011 ,