CEJSH Find source information

Title: Studia z Filologii Polskiej i Slowianskiej (Studies in Polish and Slavonic Philology)

Series title:

Publisher: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences

Address: Slawistyczny Osrodek Wydawniczy Instytut Slawistyki PAN, ul. Bartoszewicza 1b m. 17, 00-337 Warszawa, Poland

ISSN: 0081-7090

Frequency: ANNUAL

Issues of years: 2004 ,2005 ,2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,