CEJSH Find source information

Title: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (Problems of Agricultural Economics)

Series title:

Publisher: Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, Polish Academy of Sciences' Committee on Agricultural Economics, Polish Economic Society

Address: Redakcja 'ZAGADNIENIA EKONOMIKI ROLNEJ', Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej - Panstwowy Instytut Badawczy, ul Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland

ISSN: 0044-1600

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,2011 ,