CEJSH Find source information

Title: Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi (Human Resource Management)

Series title:

Publisher: Institute of Labor and Social Studies, Warsaw

Address: Redakcja 'Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi', Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. J. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, Poland

ISSN: 1641-0874

Frequency: BIMONTHLY

Issues of years: 2004 ,2005 ,2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,2011 ,