CEJSH Find source information

Title: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyzszej Szkoly Ekonomicznej w Tarnowie

Series title: Prace z Zakresu Zarzadzania; Prace z Zakresu Oswiaty i Wychowania

Publisher: Malopolska Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Tarnowie

Address: 'ZESZYTY NAUKOWE MALOPOLSKIEJ WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE', Malopolska Wyzsza Szkola Ekonomiczna, ul. Warynskiego 14, 33-100 Tarnow, Poland; http://zn.mwse.edu.pl; redakcja@mwse.edu.pl

ISSN: 1506-2635

Frequency: SEMIANNUAL

Issues of years: 2010 ,2011 ,