CEJSH Find source information

Title: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, Studia Sociologica (Scientific Journals of the University of Szczecin, Studia Sociologica)

Series title:

Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 66, Poland, www.us.szc.pl/wydawnictwo, wnus@uoo.univ.szczecin.pl

Address: Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecinskiego, 71-004 Szczecin, ul. Krakowska 71-79, pok. 171, Poland, www.us.szc.pl/sociologica

ISSN: 1640-6818, 0867-5759

Frequency: ANNUAL

Issues of years: 2010 ,2011 ,